Verkiezingsprogramma GR 2022-2026

Oost Gelre is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische gemeente waar volop kansen liggen. Dag in, dag uit zet het lokale bestuur zich in om deze plek nog mooier te maken in samenwerking met inwoners, bedrijven, verenigingen en (maatschappelijke) instellingen. Het lokale bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt voor onze mooie gemeente. En we willen ook de komende vier jaar ons weer inzetten voor Oost Gelre. In de kern staat de VVD Oost Gelre voor het volgende verhaal:

Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners

 

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn, er geen wateroverlast is, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Onze gemeente is en blijft een plek waar jij prettig kunt wonen, werken en recreëren.

 

Goed en betaalbaar wonen

 

Wat je gezinssamenstelling ook is, een passend huis vinden is op dit moment in Oost Gelre moeilijk. De woningnood is hoog en het einde lijkt nog niet in zicht. Als  VVD Oost Gelre willen wij dat er nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. Waarbij we voor elke doelgroep, van starter tot senior, voldoende huizen bouwen. In Lichtenvoorde, Groenlo, maar zeker ook in de kleine kernen.

 

Een bloeiende lokale economie

 

VVD Oost Gelre wil dat er meer banen bijkomen in onze gemeente. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Meedoen in de maatschappij dat gunnen wij al onze inwoners. VVD Oost Gelre wil dat ondernemen in onze gemeente geen oneindige zoektocht is naar het juiste loket, maar doorstomen naar resultaat. Ondernemers moeten voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug de afgelopen jaren. Niet van het kastje naar de muur, maar snel en duidelijk antwoord op vragen via een ondernemersloket en een gemeentelijke organisatie die meedenkt over de beste oplossing, is wat VVD Oost Gelre betreft een belangrijk punt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de lokale economie snel kan inspelen op veranderingen. 

 

Een veilige buurt en thuis

 

In Oost Gelre willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, rondom alle woonkernen. Goed wonen, werken en recreëren is een boodschap die VVD Oost Gelre al lang uitdraagt en bijdraagt aan een goed leven. Maar een leven betekent óók een veilig leven. Als VVD Oost Gelre maken we verkeersituaties in onze gemeente weer veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie of op een andere bestemming.

 

Slim en duurzaam groen

                                                       

Als het gaat om energie moet Oost Gelre verduurzamen. Huizen gaan in de toekomst van het gas af, zonneparken en windmolens zullen verschijnen in ons Achterhoekse landschap. Daar kunnen we niet omheen. We zullen hierin verstandige keuzes moeten maken en samenwerken met onze buurgemeenten. VVD Oost Gelre wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder inwoners is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar houden.

 

Verstandige financiële keuzes

 

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt dan zullen er problemen ontstaan. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente structureel geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Oost Gelre voor iedereen betaalbaar.