GR2018 - verkiezingsprogramma

Tijdens een Algemene Ledenvergadering in oktober 2017 is het verkiezingsprogramma van de VVD Oost Gelre voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Uniek aan dit programma is dat er meerdere keren met de VVD Doetinchem, VVD Oude IJsselstreek en VVD Berkelland is gesproken en zijn gezamenlijke punten opgenomen. Door op onderwerpen (regionaal) samen te werken kunnen we als Oost Gelre zelfstandig blijven. Het belangrijkste daarbij is dat onze inwoners en ondernemers belang hebben bij deze samenwerking. Zij stoppen niet bij de gemeentegrenzen en dat doen wij ook niet!