Reactie op het verlaten van fractie door Alfred Wopereis

De fractie betreurt het dat de heer Wopereis de fractie van de VVD verlaat om de door hem aangegeven redenen. De fractie heeft pogingen ondernomen om hem voor de fractie te behouden, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Wij respecteren de keuze van de heer Wopereis. Wij betreuren het dat er geen gehoor geven is om de zetel aan de partij te laten. Hetgeen passend geweest zou zijn gezien het aantal voorkeursstemmen van 43 dat hij behaald heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en hiermee niet rechtstreeks gekozen is. Echter wij hebben de door de heer Wopereis gemaakt keuzes hierin te respecteren. 


Artikel Gelderlander