Samen gaan we de uitdaging aan!

Wonen! Werken! Welzijn!


Op 14 juni is in de raadszaal van Oost Gelre het coalitieakkoord  ‘Samen gaan we de uitdaging aan!’ unaniem aangenomen (in de bijlage bij dit bericht staat het coalitieprogramma). 

De nieuwe wethouders zijn ook benoemd. Voor de VVD zijn dat Ellen Ribbers-Dusseldorp en  Bart Porskamp. Voor het CDA zijn Arjen Schutten en Jos Hoenderboom benoemd.

Met het coalitieakkoord gaan zij als college aan de slag om een uitvoeringsagenda te maken voor de komende 4 jaar. Wonen, werken en welzijn zullen daarbij belangrijke speerpunten zijn.

Het benoemen van de wethouders heeft tot gevolg dat er zetels vrijgekomen zijn in de gemeenteraad. Op 14 juni hebben daarom voor de VVD Fiona Algera-Dorenbos en Afred Wopereis hun zetel aanvaard en de belofte afgelegd. Daarmee is de VVD fractie weer compleet.

Fractie en wethouders gaan de komende vier jaar weer hard aan de slag voor ons Oost Gelre.