Landbouwontwikkelingsgebied

Tijdens de afgelopen raadsvergadering diende de CDA-fractie een motie in met als kern dat de mogelijkheid tot nieuwbouw van twee grootschalige agrarische ondernemingen in het zogenoemde landbouwontwikkelingsgebied onmogelijk wordt gemaakt.

De zorgen die er leven bij de buurtbewoners snappen wij volledig. Hoe pijnlijk ook, het is nog maar de vraag of de gemeenteraad in deze de spelregels nog wel kan veranderen. De twee ondernemers hebben namelijk op basis van overgangsrecht in beginsel het recht verworden om te mogen bouwen. In 2011 heeft de gehele gemeenteraad ingestemd met het betreffende bestemmingsplan. Daarnaast heeft het college van B&W in 2013 reeds haar principe-medewerking toegezegd. Het huidige OOG-CDA college heeft dat in 2016 zelfs voor één ondernemer nog hernieuwd.

Voordat daadwerkelijk mag worden gebouwd moeten er allerlei onderzoeken worden uitgevoerd. De tot op heden uitgevoerde onderzoeken lijken geen barrières te vormen voor de bouw. Ook het gezondheidsonderzoek van de GGD niet.

Samen met de Nieuw Liberalen OG hebben wij aangegeven dat we de motie van het CDA wel kunnen steunen als ze deze aanpassen. De kern van de motie zou dan worden dat er onderzocht wordt met betrokken partijen of de percelen een andere bestemming kunnen krijgen. Ook dat er met de ondernemers wordt gekeken of ze niet een bestaande locatie kunnen herinvullen. Het CDA wilde haar motie echter niet aanpassen.

Het eerlijke verhaal is dat de aangenomen motie aan niemand duidelijkheid en zekerheid geeft. Niet aan de buurtbewoners, niet aan de ondernemers. Doordat de ondernemers rechten hebben verworven maakt het wellicht mogelijk dat zij via een juridische route uiteindelijk alsnog mogen bouwen. Ook kan het zijn dat de gemeente uiteindelijk een miljoenenclaim moet betalen (belastinggeld van alle inwoners van Oost Gelre). Hoe moeilijk de discussie en situatie ook is, de vraag blijft of de gemeente gedurende het traject de regels zomaar eenzijdig mag veranderen. Daar zal bij een eventuele rechtsgang (en eventuele miljoenenclaim) waarschijnlijk ook de crux komen te liggen.

Voorlopig lijkt er een positieve uitkomst voor de buurtbewoners. Echter pas op om daar defnitieve conclusies uit te trekken. Afhankelijk van de eventuele vervolgstappen kan die onzekerheid voor de buurtbewoners (en de ondernemers) nog jaren duren. Zekerheid geven kan alleen als er een oplossing komt die voor iedereen aanvaardbaar is.

Bart Porskamp
Fractievoorzitter VVD Oost Gelre