VVD Oost Gelre: Gewoon. Doen. (GR2018)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het verkiezingsprogramma voor de GR2018 'VVD Oost Gelre' Gewoon. Doen.' vastgesteld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering was het Bart Porskamp die de leden bijpraatte over het concept verkiezingsprogramma. Na een goede discussie tussen de aanwezige leden werd het verkiezingsprogramma met wat aanvullingen unaniem aangenomen.

Het verkiezingsprogramma is voorbereid en geschreven door Paul Wentink en Bart Porskamp. Zij hebben input opgehaald bij de leden, maar juist ook niet niet-VVD'ers; bij diverse inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.

Uniek in dit proces was dat de VVD Doetinchem, VVD Oude IJsselstreek, VVD Berkelland en de VVD Oost Gelre enkele keren met elkaar gesproken hebben over zaken die de gemeentegrens overschrijden, maar wel grote uitdagingen zijn voor de Achterhoek. Zo kan de VVD Oost Gelre ook buiten de gemeentegrens zo goed mogelijk opkomen voor de belangen voor alle Achterhoekers, waaronder de inwoners en ondernemers van Oost Gelre.

Naast deze uitgebreide versie komt er ook nog een korte versie van het verkiezingsprogramma.

VVD Oost Gelre: Gewoon. Doen.